202311th International Symposium on
Plant-Soil Interactions at Low pH (PSILPH)

Organized by International Steering Committee of PSILPH
Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences
Soil Science Society of China

October 16-21, 2023 (GMT+8). Nanjing, China

Organization

Chairs

Jian Feng, Ma
 • Committee members:

  Ahiabor, Benjamin (Ghana)
  Arshad, M.A. (Canada)
  Gudu, Samuel (Kenya)
  Inubushi, Kazuyuki (Japan)
  Jude, Odhiambo (South Africa)
  Koyama, Hiroyuki (Japan)
  Kochian, Leon V. (Canada)
  Liao, Hong (China)
  Magalhães, Jurandir Vieira de (Brazil)
  Prakash, Nagabovanalli (India)
  Raghothama, Kaschandra G. (USA)
  Rengel, Zed (Australia)
  Ryan, Peter (Australia)
  Shamshuddin, Jusop (Malaysia)
  Shen, Ren Fang (China)
  Zheng, Shao Jian (China)
  Zdenko Lončarić (Croatia)

 • Local Organizing Committee:

  Chairman: Prof. Ren Fang Shen
  Secretary: Prof. Bo Sun

  Members:

  Prof. Shao Jian Zheng
  Prof. Hong Liao
  Prof. Ren Kou Xu
  Prof. Ying Teng
  Prof. Jiu Yu Li
  Prof. Jing Che
  Prof. Xue Qiang Zhao
  Prof. Chao Feng Huang
  Prof. Yu Ting Liang
  Dr. Chao Wang
  Dr. Wei Dong Yan